Home » Kierowca » Należności w podróży służbowej

Należności w podróży służbowej

Podróż służbowa z zasady to wyjazd, w ramach którego pracownik znajduje się poza miejscem zamieszkania i realizuje w związku z takim pobytem jakieś zadania na rzecz swojego pracodawcy. Jeśli chodzi o kierowców to będzie rzeczą bardzo charakterystyczną, że dość często taki pracownik znajduje się właśnie w ramach podróży służbowej. Nie ma się więc co dziwić, że kierowców będą szczególnie interesować te przepisy prawa, które odnoszą się do podróży służbowej i wypłacanych z tego tytułu należności. Warto się tą sprawą zainteresować i zobaczyć jak kształtowane są obowiązujące obecnie przepisy.

Praktycznie, jeśli pracownik jest kierowcą, który realizuje swoje zadania na długich trasach to w pracy zawsze będzie w podróży służbowej. Obowiązujące przepisy ustawy o czasie pracy kierowców zakładają, że za każdą pracę w ramach podróży służbowej kierowcy należeć się będzie zwrot wszystkich kosztów, które związane były z wydatkami poniesionymi w trakcie wyjazdu. Wyjazd, który będzie miał charakter służbowy powinien być rozliczony w ciągu 14 dni od jego zakończenia. Jeśli pracownik będzie w stanie zachować takie terminy oczekiwać może zwrotu poniesionych kosztów w związku z wykonywanym zadaniem.

Pracownik, który będzie chciał uzyskać zwrot poniesionych wydatków musi wykazać się dokumentami, które będą potwierdzały te wszystkie pieniądze wydane w związku z wykonywaniem zadań. Nie zawsze będzie można wykazać się odpowiednimi dokumentami w postaci faktur czy paragonów. W takiej sytuacji konieczne będzie złożenie oświadczenia o poniesionych wydatkach, w którym wskazane zostanie, dlaczego dane koszty nie zostały odpowiednio udokumentowane. Brak takiego oświadczenia może sprawić, że zwrot kosztów nie będzie możliwy. Ostateczna ocena poniesionych wydatków oraz tego czy zwrot z nich będzie się należał zależy wyłącznie od przedsiębiorcy. Jeśli brak jest należytych dokumentów potwierdzających wydatki może się okazać, że należności nie zostaną zwrócone.

W niektórych firmach stosuje się specjalne dokumenty, które mają służyć do rozliczenia podróży służbowej. Tego typu formularz to zawsze korzystne rozwiązanie, które będzie ułatwiało cały ten proces pracownikom. Wewnętrzny dokument jasno określi jakie kwestie muszą zostać wpisane i udokumentowane, by poniesione koszty zostały nam zwrócone. Tym samym będzie to łatwiejsze i jaśniejsze dla pracowników. Gdy takich wewnętrznych regulacji w firmie brakuje oczywiście należy zachować rozliczenia stosowane powszechnie w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, które określają jak powinno się rozliczać koszty podróży służbowych. Dla kierowców stosowanie tych przepisów będzie szczególnie istotne, właśnie z tego powodu, że dużą część swojej pracy spędzają poza siedzibą firmy i można określić, że znajdują się w trakcie służbowych podróży. Skoro zwrot należności za takie wyjazdy nam przysługuje to oczywiście warto się tym zainteresować i skorzystać z obowiązujących przepisów, by nie ponosić kosztów, tak że samemu będzie się je pokrywało.