Home » Kierowca » Jakie szkolenia na kierowcę

Jakie szkolenia na kierowcę

Warto powiedzieć o tym wprost iż posiadanie stosownych uprawnień do bycia kierowcą zawodowym może dawać zwiększone szanse rozwoju w przypadku uzyskania zatrudnienia w przypadku wielu firm np. transportowych, logistycznych bądź zajmujących się spedycją. Należy dodać to, że aby je otrzymać należy przede wszystkim odbyć sporą liczbę kursów a także uzyskać pozytywne oceny z egzaminów teoretycznych i praktycznych. Najbardziej elementarnym jest posiadanie prawo jazy i to właśnie od niego każdy powinien zaczynać.

Warto się bliżej przyznać temu najbardziej podstawowemu prawo jazdy kat. B. Aby go zyskać konieczne jest zapisanie się na kurs z następnym podejściem do odpowiedniego egzaminu w ośrodku WORD. Prawo jazdy tej kategorii tylko i wyłącznie może zostać wydane osoby, które ukończyły 18rok życia(istnieję możliwość zapisania się na kurs na 3miesiące przed ukończeniem ,,18nastki) a także są w posiadaniu zaświadczenia lekarskiego, które informuję o tym iż nie ma przeciwwskazań do kierowania pojazdami osobowymi. Należy powiedzieć to iż po zakończeniu całego cyklu szkolenia bez wyjątku, każdy kursant będzie przystępował do egzaminu, który składa się z dwóch etapów teorii jako test oraz praktyki poprzez jazdę na placu manewrowym. Na samym końcu należy uzyskać pozytywny wynik z tych obu części aby otrzymać stosowne uprawnienia do kierowania pojazdami osobowymi.

Następny krok po zdobyciu prawo jazdy kat. B to z pewnością ,,prawko” kategorii C. To oczywiste aby móc przystępować do szkolenia mające na celu przygotowanie do egzaminu trzeba być w posiadaniu podstawowego prawo jazdy kategorii B. W tym przypadku wiek odgrywa także ważną rolę. Do tego kursu przystępować mogą jedynie osoby, które ukończyły 21 rok życia. Konieczność to również posiadanie zaświadczenie lekarskiego, gdzie na nim musi się zawierać informacja o braku przeciwskazań do kierowania pojazdami ciężarowymi. W tym przypadku aby uzyskać pozytywną ocenę końcową należy przejść część praktyczną i teoretyczną. Kiedy kandydat skończy szkolenie musi przejść test z poprawnej jazdy w ruchu drogowych a także tym na placu drogowym w ośrodku WORD. Po uzyskaniu pomyślnej notki od egzaminatora kierowca uzyska prawo jazdy kategorii C. Aby otrzymać ,,kolejną kategorię” należy już zdobyć prawo jazdy C. W tym przypadku szkolenie to lekcje godzinowe praktyczne i teoretyczne, jeśli chodzi o egzamin to tylko praktyka na placu.

Kierowca będąc w posiadaniu zarówno prawo jazdy kat. C jak i również kat. C+E może strać się o otrzymanie Świadectwa Kwalifikacji Zawodowej, która dawać mu będzie możliwość zawodowy przewóz rzeczy. Z tego powodu konieczne jest zapisanie się na kurs odpowiadający za przewóz rzeczy odnośnie zakresu kwalifikacji wstępnej (bądź kwalifikacji wstępnej jako przyśpieszona). Te nazwę to wcześniejsze odpowiedniki kursu na przewóz rzeczy.

W przypadku kwalifikacji wstępnej to ona jest przeznaczeniem dla wszystkich kierowców będących w posiadaniu prawa jazdy kategorii C oraz C+E, które został wydane po dacie 10.09.2009 i nie osiągnęli jeszcze wieku 21 lat. Natomiast ta ,,wstępna kwalifikacja przyśpieszona” obejmie szkolenie wyznaczone dla wszystkich, którzy przekroczyli wiek 21lat.