Home » Kierowca » Dokumenty podczas kontroli

Dokumenty podczas kontroli

W przypadku kontroli drogowej każdy kierowca ma w obowiązku posiadanie szeregu dokumentów, które są związane z całym przewozem. Należy dodać iż one wszystkie są wskazane w odpowiedniej ustawie o transporcie drogowych a także prawie pracy o ruchu drogowym.

Bardzo często spotykana praktyka Inspektorów dotyczy tego iż proszą oni o to aby zastosować się do metody ,,od ogółu do szczegółu”, chodzi tutaj o to aby już na wstępie pytają o dokumenty prowadzącego pojazd, później pojazdu a na samym końcu dokumenty kierowcy.

Jeśli taka drogowa będzie miała miejsce to z pewnością należy okazać:

-wypis z zezwolenia w odniesieniu do przewozu regularnych osób

-wypis z licencji bądź wypis z całego zaświadczenia na wszystkie przewozy własne

-stosowne zezwolenie ale tylko wtedy kiedy jest to przejazd pojazdu z ładunkiem bądź bez ładunku, którego masa, nacisk osi lub wymiary przekraczają wszystkie wcześniej oznaczone dopuszczalne wartości

-dowody rejestracyjne pojazdu(naczepy) a także wszelkie dowody ubezpieczenia OC

-prawo jazdy kierowcy a także ewentualny dowód osobisty kierowcy w tym przypadku gdy Inspektor będzie w zamiarze wystawienia mandatu karnego

-dokument, który ma związek z przewożonym ładunkiem

-wszelkie zapisy tachografu odnoszące się do wykresówki bądź karty kierowcy za dzień bieżący a także 28 dni poprzednich. Jeśli chodzi o tachograf cyfrowy Inspektor ma do tego prawa aby odczytać z niego dane przy wykorzystaniu własnej karty kontrolnej a także klucza

-zaświadczenie o tym iż nie dochodzi do prowadzenia pojazdu podczas wszystkich okresów wolnych od pracy kiedy kierowca prowadził pojazdy, które zostały wyłączone z rejestracji czasu pracy bądź wykonywał pracę inna aniżeli kierowanie pojazdem

To właśnie zestaw podstawowych dokumentów, które są obowiązkowe w czasie wykonywania przewozów. Jeśli chodzi o przewozy jako charakter szczególny należy powiedzieć iż do tego dochodzić będą następne dokumenty jako:

-ADR, zaświadczenie kierowcy jako ADR a tutaj chodzi o świadectwa dopuszczalnego pojazdu dla ciągnika oraz przyczepy (naczepy), dokument przewozowy, który jest zgodny z przepisami ADR

-świadectwo ATP w nawiązaniu do międzynarodowego przewozu tych szybko psujących się artykułów żywnościowych

-dokumenty, które są ściśle związane z przewozem zwierząt

-świadectwo kierowcy a to istnieje w przypadku transportu międzynarodowego kiedy kierowca nie jest obywatelem kraju Unii Europejskiej

Każdy obowiązek, który spoczywa na posiadanie a także okazywanie podczas kontroli tych wszystkich dokumentów zawarty jest w art. 87 ustawy o transporcie drogowym. Należy dodać, że poprzez nieokazanie jakiegoś (o którym była mowa) dokumentu może to grozić mandatem karnym o kwocie 500zł (lp. 1 zał. 1 do UTD). Gdy nie przedstawi się dokumenty, które są zawarte w ustawie Prawa o ruchu drogowym, t.j dowody rejestracyjne, prawo jazdy a także dowody ubezpieczenia OC można spodziewać się mandatu karnego o wysokości 50zł za każdy bezpośredni dokument zgodnie z art. 95 kodeksu wykroczeń.